Sabtu, 13 Maret 2010

ZAMAN KERAJAAN DI INDONESIA

Oleh: AsianBrain.com Content Team

Zaman Kerajaan di Indonesia yang pertama berkembang di Indonesia yaitu kerajaan Hindu dan Buddha sedangkan sistem perekonomian yang di gunakan pada waktu itu adalah perdagangan, sehingga hubungan dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, China dan wilayah Timur Tengah pun bisa terjalin.

Pada zaman kerajaan berkembang Agama Hindu lah yang pertama masuk ke Indonesia dengn diperkirakan pada awal Tarikh Masehi dan terus berkembang sampai kerajaan-kerajaan Islam bermunculan. Berikut daftar kerajaan di Indonesia.

1. Kerajaan Kutai

Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesi, kerajaan ini didirikan pada tahun 400 M, di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur.
Raja-raja yang memerintah ialah :

* Kudungga(raja pertartama).
* Aswamarman.
* Mulawarman.

2. Kerajaan Tarumanegara

Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu, didirikan pada tahun 450 M, di Jawa Barat. Raja yang memerintah ialah Pernawarman.

3. Kerajaan Kaling

Kerajaan Kaling didirikan pada tahun 674 di Jepara, Jawa Tengah. Raja yang memerintah ialah Ratu Sima. Pendeta yang terkenal ialah lhanabhadra.

4. Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 di Sunmatra (kerajaan Buddha). Raja-raja yang memerintah ialah:

* Sri Jayanaga.
* Balaputradewa.
* Sri Sangrawijayatunggawarman.

Guru agama Buddha yang terkenal ialah Sakyakirti

Sebab-sebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya antara lain :

* Serangan raja Colamandaladari India.
* Serangan Raja Kertanegara dari Singasari.

5. Kerajaan Melayu

Kerajaan Melayu berdiri hampir bersamaan dengan Kerajaan Sriwijaya, tetapi pada tahun 692 kerajaan ini telah dikuasai Sriwijaya.

6. Kerajaan Mataram Hindu

Kerajaan Mataram Hindu berdiri di Jawa Tengah dengan ibukota Medang Kamulan.

Raja-raja yang memerintah ialah :

* Sarna
* Sanaya yang bergelar Raka Mataram Ratu Sanjaya.
* Rakai Panangkara, yang bergelar Syailendra Sri Mahraja Dyah Pancapana Rakai Panangkarana

Setelah memerintah Rakai Panagkaran, Mataram pecah menjadi dua. Sebagai pemeluk agama Buddha, sebagai pemeluk agama Hinsu. Syailendra Buddha berkuasa di Jawa Tengah Selatan, Syailendara Hindu berkuasa di sekitar pegunungan Dieng. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, Mataram disatukan kembali

Raja-raja yang selanjutnya ialah :

* Belitung yang bergelar Rakai Watukara.
* Daksa.
* Tulodong
* Wawa
* Mpu Sendok.

7. Kerajaan Wangsa Isyana

Mpu Sendok memindahkan pusat pemerintahan Syailendra Ke Jawa Timur pada tahun 929, kemudian membentuk wangsa baru, yaitu Wangsa Isyana,
Raja-raja yang memerintah

* Mpu Sendok, bergelar Maharaj Rake Hino Sri Isyana Wikramadharmotunggadewa.
* Sri Isyanatunggawijaya
* Makutawangsawardhana.
* Darmawangsa, bergelar Sri Darmawangsa Teguh Anantawikramatunggadewa.
* Airlangga, bergelar Sri Maharaja Rake Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramatunggadewa.

Tahun 1401 kerajaan kahuripan di bagi menjadi dua 2 (tugas pembagian di serahkan kepada Mpu Bharada), yaitu :

* Janggala atau Singasari, dengan ibukota Kahuripan.
* Panjalu atau Kediri, dengan ibukota di Daha.

8. Kerajaan Kediri

Kerajaan Janggala di perintah oleh Raja Mapanji Garakasan.
Kerajaan Kediri di perintah oleh raja Sri Samarawijaya.
Perebut kekuasaan antara jenggala dan kediri berlangsung sampai tahun1520. Selanjutnya selama kurang lebih setengah abad ke dua kerajaan tersebut tidak disebut-sebut lagi dalam sejarah.

Tahun 117 kerajaan ini tampil lagi dengan rajanya :

* Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Kameswara.
* Jaya baya, bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji jaya Jayabaya
Pada masa itu, kitab Baharata Yudha di gubah oleh Mpu sedihdan di lanjutkan Mpu Panuluh (Mpu Sedah meninggalkan sebelum kitabnya selesai)
* Mpu Penuluh juga menulis buku Hariwangsa dan Gatutkacasraya.
* Sri Aryeswara.
* Kameswara, bergelar Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawarata.

Pujangga yang terkenal pada masa itu adalah :

* Mpu Tanakung, karyanya Werasancaya dan Lubdaka.
* Mpu Darmaja, karyanya Smaradhahana.

Kerajaan Kediri runtuh pada tahun 1222, karena ditaklukkan oleh Ken Arok.

9. Kerajaan Bali

A. Raja-raja Wangsa Warmadewa

Salah satu wangsa terkenal yang memerintah di bali ialah wangsa Warmadewa.
Raja yang terkenal ialah :

* Sri Candrabhaysingka Warmadewa.
* Udayana, bergelar Dhamodayana Warmadewa.

Udayana, berputar tiga orang yaitu :

* Airlangga, yang menjadi menantu Raja Dharmawangsa, dan kemudian menjadi raja Kahuripan (kerajaan wangsa Isyana).
* Marataka, yang menggantikan Udayana (tetapi tidak terkenal).
* Anak Wungsu, yang menggantikan tahta Marataka tahun 1049.
* Dari pemerintahan Anak Wungsu di tinggalkan 28 buah prasasti Singkat, yang antara lain di temukan di goa Gajah, Gunung Kawi (Tampak Siring), Gunung Panulisan, dan Sangit.

B. Raja-Raja Lain di Bali

Sesudah pemerintahan wangsa Warmadewa, Pulau Bali di perintah oleh raja-raja lain yang
Berganti-ganti, yang terkenal di antaranya :

* Jayasakti, mempunyai kitab undang-undang yaitu uttara Widhi Balawan dan Rajawacana (1133 – 1150).
* Jayapangus, menggunakan kitab undang-undang Manawasasa nadharma (117 – 1181).
* Tahu 1284 Kerajaan Bali di taklukan oleh Kertanegara dari Singa-sari.

10. Kerajaan Singasari

Riwayat dan pemerintahan Ken Arok serta raja-raja Singasari terdapat dalam buku Pararaton dan negara kertagama.
Raja-raja yang memerintah ialah :

1) Ken Arok.

Ken Arok menjadi raja Singasari setelah membunuh Tumapel Tunggul Ametung dan menaklukkan Kerajaan Kediri tahun 1222 di Ganter. Ken Arok sebagai pendiri dan raja pertama di Singasari yang bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi, kemudian keturunannya terkenal dengan sebutan wangsa Rajasa.

2) Anusapati (anak Tunggul Ametung - Ken Dedes).

Anusapati menjadi raja Setelah membunuh Ken Arok (ayah tirinya), dengan menyuruh seorang pengalasan (budak).

3) Tohjaya (anak Ken Arok - Ken Umang).

Tohjaya menjadi raja setelah membunuh Anusapati. Tahun 1248 timbul pemberontakan yang dilancarkan oleh :

* Ranggawuni (anak Anusapati).
* Mahisa Campaka (anak Mahisa Wongaleleng atau cucu Ken Arok dan Ken dedes)

4) Ranggawuni.

Bergelar Sri Jaya Wisnuwardhana 1248 - 1268.
Wisnuwardhana memerintah Singasari bersama-sama Mahisa Cempaka sebagai Ratu Anggabaya, yaitu pejabat tinggi yang bertugas menanggulangi bahaya yang mengancam kerajaan, gelarnya Narasinghamurti.

5) Kertanegara.

Bergelar Srimaharajadhiraja Sri Kartanegara (1269 – I292), merupakan raja Singasari yang terbesar. Tahun 1275 dikirimnya ekspedisi Pamalayu. Daerah-daerah yang ditaklukkannya antara lain Bali, Pahang, Sunda, Bakulapura (Kalimantan Barat Daya) dan Gurun (Maluku) serta mengadakan hubungan persahabatan dengan Jaya Singawarman - Raja Campa. Tahun 1292 di taklukan oleh Jayakatwang dari Kediri.

11. Kerajaan Majapahit

1) Kertarajasa, Jayawardhana (1292-1309).

Didirikan oleh Raden Wijaya (anak Lembu Tal atau cucu Mahisa Campaka) pada tahun 1292 setelah memperdayai bala tentara Kubilai Khan dan Cina yang bermaksud menghukum Raja Jawa yang tela menghina utusannya yaitu Meng Ki pada masa pemerintahan Kertanegara di Singasari.
Karena Kertanegara telah dihancurkan oleh Jayakatwag dari Kediri, maka bala tentara Kubilai Khan menghancurkan Kediri, Yang selanjutnya atas siasat Raden Wijaya di bantu oleh Arya Wiraraja, bala tentara Cina dapat dihancurkan oleh Raden Wijaya. Akhirnya Raden wijaya menjadi Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarejasa Jayawardhana.
Raden Wijaya memperistri 4 orang putri Kertanegara, yaitu :

* Tribuana, sebagai permaisuri.
* Gayatri. yang kemudian menurunkan raja-raja Majapahit.
* Narendraduhita.
* Prajnaparamita.

Tahun 1309 Raja Kertarajasa wafat, meninggalkan tiga orang putra:

* Jayanegara (dari permaisuri).
* Sri Gitarya (dari Gayatri) kemudian menjadi Bhre Kahuripan
* Dyah Wiyat (dari Gayatri) kemudian menjadi Bhre Daha.

2) Sri Jayanegara (1309 - 1329).

Jayanegara menggantikan ayahandanya dengan gelar Sri Jayanegara. Pada masa pemerintahannya timbul pemberontakan, yaitu

* Pemberontakan Ranggalawe dari Tuban.
* Pemberontakan Sora, pada tahun 1311.
* Pemberontakan Nambi, pada tahun 1316.
* Pemberontakan Kuti, pada tahun 1319. lbukota Majapahit berhasil diduduki dan raja

Jayanegara mengungsi ke desa Bedander dikawal oleh 15 orang pengawal setia (pasukan Bhayangkari) di bawah pimpinan Gajah Mada. Atas usaha Gajah Mada ibukota dapat direbut lagi, dan kembali Jayanegara bertahta, Atas jasanya Gajah Mada diangkat menjadi patih Kahuripan dan kemudian Kediri.

Dalam pemerintahannya Raja Jayanegara menggunakan lambang Minadwaya (dua ekor ikan)

3) TribhuwanaTunggadewi (1328 -1350)

Jayanegara wfat tidak meninggalkan putra, maka Gayatri atau Rajapatni berhak menjadi raja. Karena Gayatri telah menjadi bhiksuni (pendeta agama Buddha), maka diwakilkan kepada Sri Gitarya, Bhre Kahuripan yang bergelar Tribuwanatunggadewi Jayawisnuwardhana.

Timbul pemberontakan Sadeng, yang dapat dipadamkan oleh Gajah Mada, karena jasanya pada tahun 1331 Gajah Mada diangkat menjadi perdana menteri, yang pada saat pelantikannya mengucapkan Sumpah Palapa. Tahun 1350 Gayatri atau Rajapatni wafat, Tribuwana yang mewakilinya menyerahkan kekuasaan itu pada anaknya bernama, Hayam Wuruk.

4) Rajasanegara (1350 -13891)

Hayam Wuruk naik tahta pada usia 16 tahun, bergelar Rajasanegara, merupakan raja terbesar dalam sejarah Majapahit dengan Gajah Mada sebagai Mahapatih.

Kekuasaannya meliputi seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan masih ditambah dengan Tumasik (Singapura) dan Semenanjung Melayu.

Karya sastra yang terkenal diantaranya :

* Negarakertagama karya Mpu Prapanca.
* Sutasoma atau Parusadashanta dan Arjunawijaya karya Mpu Tantular.

Tahun 1364 Gajah Mada wafat, kedudukannya diganti oleh 4 orang menteri. Tahun 1389 Hayam Wuruk Wafat.

5) Wikramawardhana (1389 - 1429)

Hayam Wuruk dengan permaisurinya hanya mempuyai seorang putri yaitu Kusumawardhani yang selanjutnya memerintah bersama suaminya Wikramawudhana yang masih saudara sepupunya. Bhre Wirabumi, anak dari selir diberi kekuasaan memerintah daerah Blambangan, merasa tidak puas, dan merasa lebih berhak atas tahta Majapahit.

Tahun 1401 - 1406 timbul perang saudara antara Bhre Wirabumi dan Wikramawardhana. Bhre Wirabumi gugur (Perang Paregreg). Tahun 1429 Wikramawurdhana wafat, Majapahit telah menjadi kerajaan kecil akibat dari satu persatu daerahnya melepaskau diri.

Tahun 1478 Bhatara Prabu Girindrawardhana raja Daha merebut Majapahit dari Raja Kertabumi (Raja Majapahit yang terakhir).

12. Kerajaan Samudra Pasai

Samudra Pasai adalah kerajaan Islam Nusantara yang pertama. Letaknya di Aceh Utara (sekarang masuk Kabupaten Lhoksumawe) berdiri abad 13
Raja-rajanya ialah :

* Sultan Malik al Saleh.tahun 635 Hijriah atau l297 Masehi
* Sultan Muhammad bergelar Sulatan Malik al Tathir.

13. Kerajaan Demak

1) Raden Patah(±1500 -1518).

Pada awal 1500 seorang Bupati Demak yang memeluk agama Islam yaitu Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit. Dibantu para ulama Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak. Selanjutnya Demak berkembang menjadi pusat pengembangan agama Islam. Tahun 1511 hubungan Demak dengan Malaka terputus karena Malaka dikuasai Portugis. Tahun 1513 armada Demak dibawah pimpinan Pati Unus menyerang malaka tetapi gagal.

2) Pati Unus (1518 - l 521)

Pati Unus terkenal dengan sebutan pangeran sabrang Lor, hanya tiga tahun menjadi raja.

3) Sultan Trenggana (1521 - 1546)

Sultan Trenggana adalah menantu Pati Unus. Tahun 1522 mempercayai seorang ulama dari Pasai (Faletehan) untuk memimpin armada Demak merebut Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon dari Pajajaran.

Tahun 1546 Sultan Trenggana gugur dalam usahanya menaklukan Pasuruan. Setelah itu timbul perebutan kekuasaan antara Sunan Prawata (putra sulung Sultan Trenggana) dengan Pangeran Sekar (adik Sultan Trenggana). Sunan Prawata naik tahta setelah membunuh Pangeran Sekar, tak lama kemudian Sunan Prawata dibunuh oleh Arya Penangsang (anak Pangeran Sekar).

14. Kerajaan Pajang

Jaka Tingkir (menantu Sultan Trenggana), berhasil membinasakan Arya Penangsang atas bantuan Kyai Ageng Pemanahan. Jaka tingkir naik tahta bergelar Adiwijaya dan memindahkan pusat Kerajaan Demak ke Pajang.

Kerajaan Pajang tidak lama berdiri. Setelah Sultan Adiwijaya wafat terjadi perebutan kekuasaan. Arya Pangiri (anak Sunan Prawata) mencoba merebut di gagalkan Pangeran Benawa (anak Sultan Adiwijaya) dibantu Sutawijaya (anak Kyai Ageng Pemanahan). Pangeran Benawaa merasa tidak sanggup menggantikan ayah handanya, maka menyerahkan kekuasaan kepada Sutawijaya, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Mataram.

15. Kerajaan Mataram Islam.

Sutawijaya lebih dikenal dengan Panambahan Senapati. Panembahan Senapati wafat tahun 1601.

16. Kerajaan Banten

Setelah Faletehan merebut Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon, maka dialah yang menguasainya. Karena di demak timbul perebutan kekuasaan maka pada tahun 1522 Faletehan menyerahkan Banten kepada putranya Hasanuddin sebagai raja Banten yang pertama dan Faletehan memusatkan perhatiannya pada agama Islam di Gunung Jati, Cirebon.

Raja-raja yang lain ialah :

* Pangeran Yusuf (1570)
* Maulana Muhammad (baru berusia 9 tahun), tahun 1596 gugur dalam usahanya menyerang Palembang.
* Abdulmufakir (baru berusia 5 tahun), pemerintahan dikendalikan oleh Mangkubumi Jayanegara.

17. Kerajaan Malaka

Kerajaan Malaka tidak terletak di kawasan Nusantara.
Raja-rajanya ialah :

* Paramisora, pelarian dari Majapahit, yang telah masuk lslam, yang telah diganti nama Sultan Iskandar Syah.
* Sultan Mansyur Syah.
* Sultan Mahmud Syah.
* Tahun 1511. Malaka jatuh ke tangan Portugis.

18. Kerajaan Aceh

Pada awal abad 16 masih merupakan kerajaan kecil, di bawah kekuasaan Pedir.

Raja-rajanya ialah :

* Sultan Ibrahim. Aceh melepaskan diri dariKerajaan Pedir. Aceh semakin maju karena Malaka di kuasai oleh Portugis, sehingga pedagang Islam dari Arab dan Gujarat mengalihkan perdagangannya ke Aceh.
* Sultan Iskandar Muda (1607-1639).Pada pemerintahannya Aceh mencapai puncak ketayaannya.

19. Kerajaan Ternate

Berdiri kira-kira Abad ke 13. Abad 14 Ternate Menjadi Kerajaan Islam. Masa Pemerintahan Sultan Baabullah Ternate Mencapai puncak kejayaannya. Tahun 1575 Sultan Baabullah Mengusir Portugis Dari Maluku. Baabullah bergelar yang di pertuan di 72 pulau, meluaskan wilayahnya sampai Filipina

20. Kerajaan Tidore

Merupakan kerajaan Islam di Maluku. Sempat diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, untuk berselisih dengan Kerajaan Ternate, tetapi berbalik kembali bahkan bersama-sama mengusir bangsa Portugis dari Maluku.

Rajanya yang terkenal adalah Sultan Nurku, yang gigih berjuang mengusir Belanda. Wilayahnya meliputi Halmahera. Seram, Kai, dan ,sampai Papua.

21. Kerajaan Makasar

Pada abad ke 16 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yaitu Goa dan Tailo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa-Tailo, atau Makasar dengan ibu kota sombaopu, sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi.
Raja-rajanya ialah :

* Raja Goa Daeng Manribia dengan gelar Sultan Alaudin. Mangkubuninya adalah raja Tailo Karaeng Matoaya bergelar Sultan Abdullah.
* Sultan Hasanuddin, masa pemerintahannya mencapai puncak kejayaan

22. Kerajaan Banjar

Dengan bantuan Kerajaan Demak, abad ke-76 Kerajaan Bonjar di Kalimantan Selatan menaklukan Daha (sebuah kerajaan di pedalaman Kalimantan) Banjar adalah kerajaan Islam, dengan rajanya Raden Samudra yang Telah masuk Islam Berganti Nama Sultan Suryanullah.
Tentang Penulis: AsianBrain.com Content Team. Asian Brain adalah pusat pendidikan Internet Marketing PERTAMA & TERBAIK di Indonesia. Didirikan oleh Anne Ahira yang kini menjadi ICON Internet Marketing Indonesia. Kunjungi situsnya: www.AsianBrain.com

No responses yet

Jan 26 2010

Keberadaan Kerajaan Sriwijaya Semakin Jelas

Published by iwantaufik under KERAJAAN NUSANTARA

Keberadaan Kerajaan Sriwijaya Semakin Jelas

Palembang (ANTARA News) - Mata rantai keberadaan Kerajaan Sriwijaya dinilai sejumlah peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional semakin jelas dengan semakin intensifnya penemuan berbagai benda yang diwariskan kerajaan tersohor pada abad VII tersebut.

Namun masyarakat diminta jangan hanya memandang keberadaan kerajaan tersebut dari penemuan keraton atau istana tetapi dengan ditemukan berbagai barang peninggalan, seperti prasasti dan timbikar itu sudah merupakan salah satu eksistensi keberadaan Kerajaan Sriwijaya, kata Kepala Bidang Data dan Publikasi Puslitbang Arkeologi Nasional, Sonny C Wibisono ketika dijumpai disela-sela pameran arkeologi dan seminar kebudayaan “Archaeology Goes to Mall”, di Palembang, kemarin.

Menurut dia, selama beberapa dekade ini telah ditemukan berbagai barang yang membuktikan eksistensi Kerajaan Sriwijaya yang sempat berjaya di masa lampau.

Penemuan prasasti, situs dan berbagai barang yang dijadikan sarana menunjang kehidupan di jaman itu serta perhiasan, seperti gelang dan manik yang sebagian besar terbuat dari tanah liat dan tembaga membuktik peradaban di masa tersebut, katanya.

Ia mengatakan, selain peninggalan berupa barang pihaknya juga bisa menyimpulkan keberadaan suatu peradaban dilihat dari faktor lingkungan mulai dari komoditas yang terdapat dalam hutan tropis tersebut.

Sehingga bisa dipastikan Kerajaan Sriwijaya bukanlah sejarah yang hanya karangan tetapi memang eksistensi terbukti dan sampai kini mata rantainya mulai jelas, ujarnya.

Sementara itu, sampai kini penemuan sejumlah benda bersejarah di masa Kerajaan Sriwijaya lebih banyak di wilayah Kota Palembang tetapi bukan berarti pusat kerajaan tersebut di kota pempek.

Sebab berdasarkan penelurusan dan penelitian mereka kemungkinan besar pusat Kerajaan Sriwijaya berada tidak jauh dari Selat Bangka kearah Sungai Musi.

Pameran arkeologi tersebut dilaksanakan pada salah satu mall di Kota Palembang yang berlangsung pada 4-8 Desember 2008, pameran dengan tema “Jejak Peradaban Nusantara Abad VII sampai XIII, Menapak Siguntang hingga tiba di Bukit Budur”.

Selain replika prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Sriwijaya pengunjung bisa menyaksikan langsung replika Candi Borobudur di arena tersebut dan deskripsi sejarah dan penemuan benda yang berkaitan dengan kerajaan tersebut yang disampaikan melalui media tulis yang disusun didinding pameran.(*)

COPYRIGHT © 2008 ANTARA

PubDate: 08/12/08 16:11

No responses yet

Jan 26 2010

Kebesaran Kerajaan Sriwijaya Yang Nyaris Tak Tersisa

Published by iwantaufik under KERAJAAN NUSANTARA

Kebesaran Sriwijaya yang nyaris tak tersisa

Orang Palembang mirip China,

Kenapa mayoritas orang Palembang di Sumatra Selatan mirip China, walau ia
beragama Islam? Itulah sebagian ’sisa hidup’ peninggalan Kerajaan Sriwijaya
yang pernah
berjaya di kawasan Asia. Kerajinan tenun songket khas Palembang, pakaian
adat Palembang yang mirip China, dan tari-tarian tradisional, termasuk
peninggalan Sriwijaya yang hingga kini masih dapat kita nikmati. Apakah
empek-empek juga termasuk jenis udapan yang sudah dikenal pada masa
Sriwijaya berjaya? Mungkin saja begitu.

Pada abad ke 7 hingga 13 M, Sriwijaya mengalami zaman keemasan. Sebagai
kerajaan maritim, namanya dikenal hingga ke mancanegara. Kekuatan maritim dapat
dilacak dari peninggalan kemudi kapal Sriwijaya yang ditemukan di
Sungai Buah, Palembang, pada 1960-an. Kemudi yang terbuat dari kayu onglen
hitam itu panjangnya mencapai delapan meter. Tak heran kalau armada kapal
milik Sriwijaya mampu berlayar ke China dengan membawa komoditas perkebunan,
seperti cengkeh, pala, lada, timah, rempah-rempah, emas, dan perak.
Barang-barang itu dibeli
atau ditukar dengan porselin, kain katun, atau kain sutra.

Pada masa kegemilangannya, banyak pendatang dari mancanegara singgah ke
Sriwijaya sekadar untuk tetirah atau berniaga. Beragam jenis kapal bertambat
di pelabuhan Sungai Musi. Mereka juga bermukim di kerajaan yang dulunya
menjadi pusat pendidikan ajaran Budha dan ilmu pengetahuan. Beberapa bangsawan
dan orang kebanyakan menikah dengan
pendatang dari China. Tak heran kini mayoritas orang Palembang kebanyakan
berkulit kuning langsat dan bermata sipit. Apabila para bangsawan Sriwijaya tak
dibantai habis
pasukan Majapahit, kemungkinan mereka adalah keturunannya. Nasib ribuan
pendeta Budha juga tak jelas hingga kini. Apakah mereka dihabisi pasukan
Majapahit atau menyingkir ke Tanah Jawa, Thailand, China, dan India? Atau
mereka harus berganti agama kala Islam masuk ke bekas kerajaan Sriwijaya? Tapi
yang jelas,
sebagian dari mereka adalah keturunan para pedagang China, dan juga para bajak
laut asal
China yang menguasai jalur sungai dan laut selama 200 tahun lamanya,
usai Sriwijaya hancur lebur diserbu Majapahit. Keganasan para perompak itu
berakhir setelah Panglima Perang Chengho yang diutus penguasa China datang dan
memerangi mereka.

Sebagian perompak yang selamat dari serbuan Chengho, lalu alih usaha
di daratan, beranak pinak, dan membentuk koloni tersendiri. Mereka
memutus tradisi dan nilai-nilai yang berkembang di tanah leluhur bangsa China,
dan
sebaliknya menanamkan kehidupan khas perompak yang berangasan. Sebuah
tugu prasasti di Kampung Kapiten, Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang
Ulu I, Palembang, menunjukkan pemujaan kepada Dewa Samudra, sebagai peringatan
adanya komunitas China yang menetap di Palembang. Adakah kaitan
antara mereka dan ‘Preman Palembang’ yang kini tersohor itu? Sepertinya
perlu ada penelitian yang lebih mendalam. Kalau di Palembang ada Kampung Jawa,
bisa jadi mereka adalah keturunan pasukan Majapahit yang menetap disana.

Secuil peninggalan berbentuk benda mati seperti arca kini masih bisa Anda simak
di Museum Bala Putradewa, Palembang, Sumatra Selatan. Tercatat ada 2 museum
lagi di Palembang, yaitu Museum Situs Taman Purbakala Sriwijaya (TPKS) dan
Museum Sultan Badaruddin II, namun semuanya tak terawat dengan baik. Perlu ada
upaya pemerintah untuk menyatukan ketiganya, dan menamai museum itu ‘Museum
Sriwijaya’.

Sejak penjajahan Belanda hingga kini, sisa-sisa kejayaan Sriwijaya berupa
barang antik telah pindah tangan ke luar negeri. Palembang, Jambi, dan Lampung
adalah padang perburuan
bagi kolektor dan pedagang barang antik. Kini tak lagi tersisa.

Dimanakah pusat Kerajaan Sriwijaya?

Itulah pertanyaan yang hingga kini masih menggantung, karena belum juga
ditemukan peninggalan istana atau kraton. Kemungkinan besar pada saat
penyerbuan pasukan Majapahit, istana tersebut dibumi hanguskan. Sejumlah
manuskrip dan prasasti tentang kerajaan Sriwijaya juga banyak yang telah rusak,
hilang, atau masih terkubur dalam tanah. Ketidak lengkapan temuan arkeologis
tersebut menyebabkan para peneliti kesulitan menyusun sejarah kemunculan
dan pertumbuhan Kerajaan Sriwijaya secara lengkap dan runtut.

Sejarah Sriwijaya justru banyak disusun berdasarkan berita-berita dari
pengelana asing, seperti dari China, India atau Arab. Setidaknya ada 18 situs
dari masa Sriwijaya di Palembang. Empat situs diantaranya memiliki penanggalan
sekitar abad ke-7 sampai ke-9, yaitu situs Candi Angsoka, prasasti Kedukan
Bukit, situs Kolam Pinishi, dan Situs Tanjung Rawa. Beberapa prasasti juga
telah ditemukan, yang isinya menceritakan keberadaan Sriwijaya dan kutukan bagi
para pembangkang. Beberapa peninggalan Sriwijaya juga ditemukan di Jambi,
Lampung, Riau, dan Thailand.

Kebesaran Sriwijaya juga terlacak dari peninggalan di India dan Jawa. Prasasti
Dewapaladewa dari Nalanda, India, abad ke-9 Masehi menyebutkan, Raja
Balaputradewa dari Swarnadipa (Sriwijaya) membuat sebuah biara. Prasasti
Rajaraja I tahun 1046 mengisahkan pula, Raja Kataha dan Sriwiyasa
Marajayayottunggawarman dari Sriwijaya menghibahkan satu wilayah desa
pembangunan biara Cudamaniwarna di kota Nagipattana. India. Manuskrip sejarah,
seperti Kitab Sejarah Dinasti Song dan Dinasti Ming, berada di China. Raja
Sriwijaya juga mendukung penuh pembangunan Candi Borobudur di Pulau
Jawa yang terbuat dari batu gunung. Sedangkan candi-candi peninggalan
Sriwijaya di Sumatra semuanya terbuat dari batu bata yang cepat aus dimakan
zaman. Kenapa? Karena lokasinya jauh dari gunung.

Kabar terakhir datang dari Malaysia. Raimy Che-Ross, peneliti Malaysia,
pada tahun lalu menemukan sebuah kota yang hilang di pedalaman Johor.
Rahasia itu terkuak berawal dari sebuah naskah kuno milik Stamford Raffles.
Ia memperkirakan reruntuhan puing itu berasal dari kota Gelanggi yang pada 1025
M diserbu pasukan Chola dari India Selatan pimpinan Raja Rajendra Cholavarman.
Kota itu
dulunya terkait erat dengan Kerajaan Sriwijaya. Pada 1612, Tun Seri
Lanang, bendahara Royal Court di Johor, menyebut kota Gelanggi yang
hilang sebagai Perbendaharaan Permata (Treasury of Jewels). Sebagai
catatan, pasukan Cola bergabung dengan Kerajaan Majapahit untuk menyerbu
Sriwijaya pada 1377 hingga ludes. Palembang pun lalu jadi kota mati, dan
tak lama kemudian dikuasai para perompak dari China. Para bajak laut
itu digempur pasukan China pimpinan Chengho, armada Majapahit dengan
dukungan Raja Aditiawarman dari Kerajaan Melayu.

Sriwijaya telah hilang ditelan zaman

Menurut budayawan dan ketua Dewan Kesenian Sumatra Selatan (DKSS) Djohan
Hanifah
kepada Kompas, kebesaran Sriwijaya benar-benar terputus oleh kekuasaan Kerajaan
Palembang Darussalam dan Belanda, yang membangun budaya jauh berbeda. “Beberapa
candi dan peninggalan Sriwijaya sempat dihancurkan dan dikubur dalam tanah
dengan alasan teologis. Estetika, ilmu pengetahuan, dan seni yang berkembang
pada masa Sriwijaya
tak lagi tumbuh pada masa berikutnya sampai sekarang,” ujarnya.

Kebesaran Sriwijaya
memang benar-benar telah hilang dimakan nafsu para penjarah, perselingkuhan
politik kekuasaan, penyebaran agama baru, dan lalu musnah ditelan zaman.
Kota Palembang yang kini kian metropolis dan hingar bingar membuat peninggalan
masa lalu jadi bertambah kesepian. Pertanyaan penting: Masih adakah spirit
untuk membangkitkan kembali kebesaran masa lalu di hati sanubari
masyarakat Sumatra Selatan, khususnya penduduk Palembang? Walahualam.

==================================
Runtutan Waktu (Timeline) - M/AD
_________________
400
Hindu dan Budha telah berkembang di Indonesia dilihat dari sejarah
kerajaan-kerajaan
dan peninggalan-peninggalan pada masa itu antara lain candi, patung dewa, seni
ukir, barang-barang logam.
_________________
650
Kerajaan Sriwijaya mampu mengendalikan Selat Malaka selama 640 tahun,
sejak 650 hingga ditaklukkan Singosari pada 1290.
——
Raimy Che-Ross, peneliti Malaysia, pada 2004 menemukan sebuah kota yang hilang
di pedalaman Johor (bertarikh 650 M). Berawal dari sebuah naskah kuno milik
Stamford Raffles.
Ia memperkirakan reruntuhan puing itu berasal dari kota Gelanggi yang pada
1025 diserbu pasukan Chola dari India Selatan pimpinan Raja Rajendra
Cholavarman.
_________________
671
I Tsing, seorang pendeta Budha dari Cina, berangkat dari Kanton ke India.
Ia singgah di Sriwijaya untuk belajar tatabahasa Sansekerta, kemudian
ia singgah di Melayu selama dua bulan, dan baru melanjutkan perjalanannya
ke India.
_________________
682
Dapunta Hyang Sri Jayanasa bersama balatentaranya mendirikan wanua
(tempat tinggal) Sriwijaya.
__________________
684
Pembangunan Taman Sriksetra oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa.
__________________
685
I-Tsing kembali ke Sriwijaya, disini ia tinggal selama empat tahun untuk
menterjemahkan kitab suci Budha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina.
_________________
692
Salah satu kerajaan Hindu di Indonesia yaitu Sriwijaya tumbuh dan berkembang
menjadi besar dan pusat perdagangan yang dikunjungi pedagang Arab, Parsi, Cina.
Yang diperdagangkan antara lain tekstil, kapur barus, mutiara, rempah-rempah,
emas, perak. Sebagian dari Semenanjung Malaya, Selat Malaka, Sumatera Utara,
Sunda, Jambi termasuk kekuasaaan Sriwijaya. Pada masa ini perkembangan kerajaan
Sriwijaya berkaitan dengan masa ekspansi Islam di Indonesia dalam periode
permulaan. Sriwijaya dikenal juga sebagai
kerajaan maritim.
_________________
800
Candi Borobudur dibangun kerabat dan rakyat wangsa/dinasti Cailendra (750-842)
yang
berkuasa pada saat itu. Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat,
Kamboja. Borobudur tersusun dari batu lahar seluas 55 ribu m2 dan berada
di atas bukit. Candi ini sempat dipugar atas bantuan UNESCO, pada Agustus
1983 ditetapkan sebagai tempat bersejarah dunia.
—-
Prasasti Dewapaladewa dari Nalanda, India, abad ke-9 Masehi menyebutkan,
Raja Balaputradewa dari Swarnadipa (Sriwijaya) membuat sebuah biara.
_________________
1100
Islam diperkirakan mulai masuk ke Indonesia pertama kali melalui Aceh pada
abad 11-12 M (Samudra Pasai).
_________________
1025
Pasukan Chola dari India pimpinan Raja Rajendra Cholavarman menggempur
kota Gelanggi (kini Johor pedalaman). Sebelumnya menggempur kota Gangga
Negara (kini Beruas di Perak).
__________________
1046
Raja Kataha dan Sriwiyasa Marajayayottunggawarman dari Sriwijaya menghibahkan
satu wilayah desa pembangunan biara Cudamaniwarna di kota Nagipattana, India.
_________________
1270 - 1297
Malikussaleh, raja Kerajaan Islam Samudera Pasai yang pertama kali membawa
masuk ajaran Islam ke Asia Tenggara. Di samping makamnya yang sederhana,
terdapat juga makam putranya, Malikuddhahir
(1297-1326 M).
_________________
1290
Kerajaan Singosari menaklukkan Sriwijaya.
_________________
1345 - 1346
Musafir Maroko, Ibn Battuta melewati Samudra Pasai dalam perjalanannya ke dan
dari China. Diketahui juga bahwa Samudra merupakan pelabuhan yang
sangat penting, tempat kapal-kapal dagang dari India dan Cina.
Ibn Battuta mendapati bahwa penguasa Samudra Pasai adalah seorang pengikut
Mahzab Syafi’i salah satu ajaran dalam Islam.
_________________
1350 - 1389
Puncak kejayaan Majapahit dibawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan
patihnya Gajah Mada. Majapahit menguasai seluruh kepulauan Indonesia
bahkan Jazirah Malaka sesuai dengan “Sumpah Palapa” Gajah Mada yang
ingin Nusantara bersatu.
____________________
1377
Kerajaan Sriwijaya runtuh sebagai akibat pemisahan negara penghibah upeti
dan penyerbuan massal oleh Kerajaan Cola dari India Selatan dan Kerajaan
Majapahit.
Akhirnya, Sriwijaya ditaklukkan armada bajak laut China. Palembang kemudian
dikuasai secara berturut-turut oleh para perompak dari China, Kesultanan
Palembang Darussalam, dan pemerintah kolonial Belanda.
_________________
?
Perompak asal China menguasai jalur sungai dan laut di Sumatra selama
200 tahun lamanya. Keganasan para perompak itu berakhir setelah Panglima
Perang Chengho yang diutus penguasa China datang dan memerangi mereka.
_________________
1512 - 1515
Tome Pires, seorang ahli obat-obatan dari Lisbon menghabiskan waktunya
di Malaka dan membuat buku yang berjudul Suma Oriental. Menurut Pires
pada masa itu sebagian besar raja-raja Sumatra beragama Islam, mulai
dari Aceh sebelah utara terus menyusur ke pesisir timur hingga
Palembang para penguasanya beragama Islam.
_________________
1600
Kerajaan Palembang Darussalam tumbuh sejak abad ke-16, namun tidak
meneruskan kebesaran Sriwijaya.
_________________
1612
Tun Seri Lanang, bendahara Royal Court di Johor, menyebut kota Gelanggi
yang hilang sebagai Perbendaharaan Permata (Treasury of Jewels). Kota ini
konon masih ada kaitan erat dengan Kerajaan Sriwijaya.
_________________
1682 Pasukan VOC dipimpin Francois Tack dan Isaac de Saint Martin
berlayar menuju Banten guna menguasai perdagangan di Banten. VOC
merebut dan memonopoli perdagangan lada di Banten. Orang-orang Eropa
yang merupakan saingan VOC diusir. Orang-orang Inggris mengundurkan
diri ke Bengkulu dan Sumatera Selatan satu-satunya pos mereka yang
masih ada di Indonesia.
_______________
?
Sultan Mahmud Badaruddin I
__________________
?
Sultan Mahmud Badaruddin II
__________________
1700 - 1900
Kekuasaan Belanda merasuki daerah Palembang sejak awal abad ke-18 sampai
dengan pertengahan abad ke-20 M. Lebih bercorak Kristiani, dan menekankan
perdagangan untuk mengembangkan wilayah jajahan. Kondisi itu semakin menjauhkan
kemegahan Sriwijaya.
__________________
1851
Kesultanan Palembang Darussalam runtuh.
__________________
1892
Desember - JK van der Meulen menemukan prasasti Kota Kapur di dekat Sungai
Mendo, Bangka. Prasasti di atas tanggul batu itu berisi kutukan bagi mereka
yang tidak taat kepada Raja Sriwijaya.
__________________
1918
Nama Sriwijaya mulai dikenal sebagai kerajaan sejak G. Coedes menerbitkan
artikel berjudul ‘Le Royaume de Crivijaya’.
__________________
1920
17 November - Ditemukan prasasti Talangtuo di Desa Gandus, Palembang. Berisi
tulisan
huruf palawa berbahasa Melayu Kuno bertarikh 684 H, menyebutkan tentang
pembangunan Taman Sriksetra oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa.

30 Desember - Ditemukan prasasti Kedukan Bukit di tepi Sungai Kedukan Bukit,
Palembang. Prasasti bertarikh 682 M yang dipahat batu kali itu menceritakan
perjalanan Dapunta Hyang bersama balatentaranya untuk mendirikan wanua (tempat
tinggal) Sriwijaya.

__________________
Sumber:
- Ensiklopedi Nasional Indonesia
- Kompas edisi 28 Januari 2005 halaman 30
- Wikipedia
- Sumber data lainnya

No responses yet

Jan 26 2010

Urutan RAJA-RAJA SRIWIJAYA

Published by iwantaufik under KERAJAAN NUSANTARA

Para Maharaja Sriwijaya[28]
Date
King’s name
Capital
Prasasti, catatan pengiriman utusan ke Tiongkok serta peristiwa

683 Jayanasa Palembang
Prasasti Kedukan Bukit (683),
Talang Tuo (684), dan Kota Kapur
Penaklukan Malayu, penaklukan Jawa Tengah
702 Indravarman
Utusan ke Tiongkok 702-716, 724
728 Rudra Vikraman atau Lieou-t’eng-wei-kong Utusan ke Tiongkok 728-748
Tidak ada berita pada periode 728-775
790 Dharmasetu
Nakhon Si Thammarat (Ligor)
Vat Sema Muang
775 Sangramadhananjaya or Vishnu Jawa
Ligor
Naskah Arab (790)
Memulai pembangunan Borobudur pada 770, menaklukkan Kamboja selatan
792 Samaratungga
Jawa
802 kehilangan jajahannya di Kamboja,
825 menyelesaikan pembangunan Borobudur
835 Balaputra
Sri Kaluhunan Jawa-
Palembang Kehilangan Jawa Tengah,
Prasasti Nalanda (860)

Tidak ada berita pada periode 835-960
960 Sri Uda Haridana atau Çri Udayadityavarman Palembang Utusan ke Tiongkok 960
961 Sri Wuja atau Çri Udayadityan Palembang Utusan ke Tiongkok 961-962
Tidak ada berita pada periode 961-980
980 Hia-Tche Palembang Utusan ke Tiongkok 980-983
988 Sri Culamanivarmadeva
Palembang Utusan ke Tiongkok 988-992-1003
990 Jawa menyerang Palembang, pembangunan kuil untuk Kaisar China, Prasasti Tanjore atau Prasasti Leiden (1044), pemberian anugrah desa oleh raja-raja I
1008 Sri Maravijayottungga
Palembang Utusan ke Tiongkok 1008
1017 Sumatrabhumi
Palembang Utusan ke Tiongkok 1017
1025 Sangramavijayottungga
Palembang Diserang oleh Rajendra Chola
Prasasti Chola pada candi Rajaraja, Tanjore
1028 Sri Deva
Palembang Utusan ke Tiongkok 1028
Tidak ada berita pada periode 1028-1064
1064 Dharmavira
Solok, Jambi

Tidak ada berita pada periode 1064-1156
1156 Sri Maharaja
Palembang Utusan ke Tiongkok 1156
Tidak ada berita pada periode 1156-1178

No responses yet

Jan 07 2010

Kerajaan Sriwijaya 3

Published by iwantaufik under KERAJAAN NUSANTARA

Sejarah Bangsa Indonesia: Kebesaran Sriwijaya

Ini dongeng bukan sembarang dongeng, tetapi dongeng yang ilmiah, ada bukti-bukti sejarahnya. Dan juga dongeng tentang romantika kejayaan masa lampau yang megah yang pernah dicapai nenek moyang kita di masa lalu yang jauh. Semoga dengan sejarah kebesaran nenek moyang kita ini, maka akan tersirat pada hati kita, bahwa kita adalah bangsa yang besar. (sumbernya: South East Asia History, karangan DGE Hall).

1. Seorang raja muda Khmer (Sekarang Kamboja) tanpa memperhitungkan akibatnya telah membual dengan menyatakan keinginannya menyantap kepala Maharaja Sriwijaya di piringnya. Bualan itu sampai pada telinga Maharaja, yang kemudian menanggapinya dengan melakukan serangan yang mengejutkan atas ibukota Khmer dan kemudian menawan Rajanya dan memenggal kepalanya. Sambil membawanya pulang beliau membalsemnya dan mengirimkan kembali dalam kuali sebagai peringatan kepada pengganti raja itu.
Sebuah prasasti di Khmer pada masa belakangan menyebutkan bahwa Jayawarman II sebelum naik tahta telah mengunjungi Jawa. Jelasnya Jayawarman II adalah raja yang ditunjuk Sriwijaya sebagai pengganti raja yang dihabisi oleh Sriwijaya tersebut yang sebelumnya dibawa ke istana Syailendra untuk mengabdi dan dididik agar jangan mengulangi perbuatan raja yang dipenggal kepalanya tadi.
Cerita ini terjadi pada tahun 851, jaman keemasan Sriwijaya saat Sriwijaya juga berkuasa atas Sumatra dan Jawa Tengah dengan bukti kemakmuran dan kemegahan yang tak terbantah yaitu telah membangun monumen paling indah, Borobudur. Cerita ini dituliskan oleh orang Arab bernama Abu Zaid Hasan, dari cerita pelayaran seorang pedagang bernama Sulayman.

2. Pada tahun 671 seorang pendeta budha dari negeri China bernama I Tsing dalam perjalanannya ke India dia mampir ke Srivijaya untuk belajar tata bahasa sanskerta, betapa pentingnya Sriwijaya waktu itu. Dia mengatakan di Sriwijaya ada lebih dari seribu pendeta. Setelah tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya dia bertolak ke Nalanda, India untuk belajar di Universitas Budha mempelajari Mahayana, selama 13 tahun di sana. Kemudian pada tahun 685 kembali ke Sriwijaya untuk menterjemahkan teks Budha ke dalam Bahasa China dan menyusun buku memoarnya yang makan waktu 4 tahun di Sriwijaya. Pada tahun 689 karena kebutuhan alat tulis dan pembantu maka I Tsing bertolak ke Kanton dan kembali ke Sriwijaya dengan 4 orang teman untuk merampungkan memoirnya yang akhirnya diselesikan pada 692 dan pada 695 ia kembali ke China.

3. Pada tahun 1005 seorang raja Sriwijaya membangun Vihara di Negapatam, pantai Timur India, dan Raja Chola, menghadiahkan hasil pajak tahunannya sebuah tempat bagi para saudagar Sriwijaya untuk singgah, berdiam dan memuja. Hal ini menunjukkan pada waktu itu sudah intensif hubungan dagang antara Sriwijaya dengan India. Pada era bersamaa ada sebuah catatan China yang mengatakan bahwa pada masa itu hidup Seorang reformis Agama Budha di Tibet bernama Atisa yang mengatakan telah belajar di Sriwijaya dari tahun 1011 sampai dengan 1023 pada seorang mahaguru Dharmakirti namanya, seorang kepala kuil Budaha di Sumatra. Dalam biografi Atisa disebutkan Sumatra merupakan pusat terbesar agama Budha dan Dharmakirti sarjana terbesar pada masa itu.

Catatan :

* Dalam catatan arab nama Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan Kerajaan Zabag karena bandar utamanya berada di Muara Sabak di Sungai Batanghari

* Dalam catatan China nama Sriwijaya dikenal dengan Che-Li-Fo-Che dan pusat kerajaannya di Pa-Len-Fong (Palembang)

* Universitas tertua di Dunia adalah Academia (Universita yang didirikan oleh Filsuf Yunani bernama Plato) dan kemudian Leichon/ Liceum (Universitas yang didirikan Aristoteles, murid Plato yang paling cemerlang) keduanya pada abad ke III SM baru kemudian disusul oleh Universitas Nalanda yang mengajarkan teologi agama Budha pada abad ke V M.

* Pada jaman kuno Universitas tertua yang tercatat adalah Universitas di Yunani, Universitas Nalanda India, kemudian Universitas Gundisapur di Iran dan Universitas Alexandria di Mesir, Universitas Maroko baru setelah renaisance di Eropa ada Universitas Bologna, Universitas Pisa di Italia, Universitas de Paris di Perancis dan Universitas Oxford, Universitas Cambridge, di Inggris, Jerman dan Amerika baru menyusul kemudian.

(dari seorang kawan: M Yusron, milis Sekar DPD-CO)

No responses yet

Jan 05 2010

kerajaan Sriwijaya

Published by iwantaufik under KERAJAAN NUSANTARA

DINASTI WANGSA SALENDRA DAN KERAJAAN SRIWIJAYA
(menelusuri jejak,menguak sejarah)
D
I
S
U
S
U
N

OLEH:

H.MUSLIHUN

Pembukaan
Kita akan membicarakan suatu kerajaan besar yang ada dibukit barisan sumatera bagian selatan,ialah kerajaan Sriwijaya.
Tentu ada yang belum jelas wilayah bukit barisan Sumatera bagian Selatan,untuk mengetahui letaknya lebih dan kurang dapat kita tarik garis dari Bukit Tunjuk di Lahat,ke Gunung Dempo,terus ke Gunung Bungkuk Ulu Bengkulu,keselatan menyelusuri Bukit sampai diujung pulau sumatera di kota Kerui terus ke Ranau masuk Tumutan terus ke Bukit Tunjuk lagi
Kawasan itu banyak dataran tinggi yang luas dan subur,dahulunya di huni manusia.dataran tinggi tersebut dihubungkan oleh hutan yang terjal dan luas,sebagai habitat hamper semua jenis Binatang termasuk binatang buas.
Untuk mengatasi tantangan alam mereka hidup berkelompok-kelompok ada kelompok besar dan ada kelompok kecil,akibatnya banyak suku dan logat bahasa yang berbeda.
Kapan dating dan mulainya mereka mempunyai Aksara sendiri ,dan perhitungan waktu berdasarkan gerak Binatang,akibatnya mereka bebudaya tinggi dan peradapan dan Tata Adat sendiri,hingga kita suilit mencari pemisah antara Prasejarah da zaman sejarah.

Berdsarkan hasil penelitian kami dipedalaman Sumatera Selatan zaman kuno telah tiga kali berdiri kerajaan besar.
Kerajaan-kerajaan tersebut adalah
A.Kerajaan Srijaya
• .masa kekuasaan sekitar 0-200 masehi
• Pusat kerjaan di tumutan Tujuh Kisam Tinggi Semendo Darat (po pitu)sumatera sealatan
• Lambing Kerajaan Burung Srigunting penduduk Di Pedalaman Menyebutnya Burung Sawi
• Kerajaan di pimpin oleh Ratu Agung Srijaya (Ratu Agung)
B.Kerajaan Sri Buana
• Masa kekuasaan ± tahun 300-500 masehi
• Pusat kerajaan di Endikat Kabupaten Lahat,Sumatera Selatan.
• Lambing kerajaan Burung Rajawali
• Di pimpin Ratu Sri Buana (Ratu Agung II )
C.Kerajaan Sriwijaya
• Masa kekuasaan mulai abad ke-6 sampai akhir abad ke-7 masehi Pusat kekuasaan terletak di Bukit Barisan bagian barat masuk Kabupaten Kaur,Propinsi Bengkulu.kerajaan didukung oleh ± 40 kerajaan-kerajaan wilayah yang otonom,tersebar didaerah bekas kerajaan Srijaya dan Sribuana dan di pantai Barat Provinsi Bengkulu Bagian selatan.
• Lambing kerajaan Burung Garuda Sakti
• Dipimpin oleh Ratu Agung Sriwijaya ( Ratu Agung II ).setelah hampir dua abad kekuasaan berpusat di Kaki Bukit Barisan.Timbul perintah Daputa Hyang untuk menutup wilayah kerajaan dan di rahasiakan.Pusat pemerintahan kerajaan di pindahkan ke Palembang dan kerajaan wilayah (Raja Kecil) pindah menyebar dari Riau sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Khusus Raja wilayah yang pindah ke Jawa Tengah di pesan secepatnya banyak membangun Candi,untuk mengalihkan perhatian,penutupan kerajaan yang ada di Bukit Barisan tujuannya untuk menjadikan jagad maju.proses penutupan kerajaan sriwijaya yang berpusat di Bukit Barisan dan penyebaran Raja-Raja wilayah (Raja Kecil ),dapat kita ketahui dengan mempelajari maksud prasasti- prasastidikeluarkan oleh pusat kerajaan dan Raja-raja wilayah setelah mereka di tempat baru, prasasti itu telah banyak di kutib dalam buku Sejarah Nasional jilid II

Prasasti- prasasti itu antara lain:
Prasasti Kedudukan Bukit
Disebut Prasasti Kedudukan Bukit karena ditemukan di daerah Kedudukan Bukit,di tepi sungai Tatang dekat Palembang dengan angka tahun 604 Saka atau 682 Masehi berhuruf Pallawa dengan menggunakan bahasa Melayu Kuno.
Prasasti setelah kami pelajari isinya tentang keberangkatan Raja Sriwijaya meninggalkan istananya terletak di Bukit Barisan bagian Barat.Sekarang daerah Bengkulu,untuk pindah ke tempat baru ialah Palembang,perjalanan itu sebagai berikut.:
a. pada tanggal 23 April tahun 682 masehi Maha Raja dan rombongannya meninggalkan istana melalui sungai,ini namanya Sungai Kinal.tiba di darat melintas bukit menuju Menara induk,yang terletak di tepi Sungai Suci.Menara induk terkenal yempat Raja melihat Laut,daerah ini penduduk setempat di sebut daerah Gunung Kumbang.dari komplek Gunung Kumbang ini maha Raja meneruskan menuju komplek suci dan Desa Suci di tepi sungai Suci ialah desa Suci Tanjung Melake / Kamulan dan Bangunan Suci Bhumisambhara dan Lengga Suci.
Dalam perjalanan normal,berjalan menempuh jarak dari istana Raja yang atau yang di tinggalkan dalam waktu tiga hari akan sampai atau tiba di komplek Suci di tepi Sungai Suci,tetapi rombongan Deputa Hyang (maharaja) memakan waktu ± 24 hari,berarti waktu perjalanan tersebut oleh Deputa Hyang (Maharaja) di pergunakan untuk berziarah ketempat –tempat yang harus di hormati,terutama menara induk,dan komplek Suci di tepi sungai Suci.
b. pada tanggal 19 mei tahun 682 masehi Deputa Hyang (maharaja)besreta rombongan meneruskan perjalanan menuju Bukit Barisan Tumutan Tujuh (popitu),untuk ziarah kebekas istana kerajaan Sriijaya atau Ratu Agung I Pada hari itu Deputi Hyang (maharaja) dan rombongan berangkat mulai dari desa Suci Tanjung Melake atau desa Kamulan di halaman bangunan Suci Bhumismbhara,Komplek Suci di tepi Sungai Suci ini,terletak di wilayah Ulu Danau Sumatera Selatan,di ulu daerah Bengkulu.
c. Pada tanggal 16 juni 682 masehi deputa Hyang (maharaja) dan rombongan tiba di tujuan ialah Palembang,anggota rombongan dengan bersuka cita langsung membangun kota.
Pujangga dengan puisi berkata:
“Aceh rame,Bengkulu rame,bermasalah menjadi Tindaian (telah elok nian) Palembang masih Pancur Bawang”.
d. Prasasti Talang Tuo,Prasasti Karang Berahi,Prasasti Palas Besemah dan Prasasti Kota Kapur di tempatkan oleh raja-raja wilayah di tempat mereka yang baru,kecuali Prasasti Talang Tuo ada di Palaembang.batu-batu prasasti tersebut telah mereka persiapkan,mereka angkut dari bukit barisan,di antara prasasti tersebut prasasti kota kapuk di bangka yang jelas menyebutkan bahwa mereka dari Sriwijaya dan di tulis pula pada Prasasti tersebut mereka merindukan saudara-saudara yang pindah di Jawa,bukan perang dengan jawa,karena abad ke tujuh itu belum ada Kerajaan Di Jawa Tengah Dan Timur,prasasti-prasasti yang ada di Sumatera Bagian Selatan hanya di keluarkan pada abad ke-7,tidak ada lagi abad selanjutnya.maksud raja supayah wilayah kerajaan yang dikosongkan di bukit barisan tetap terjaga kerahasiannya,di jawa Tengah abad 7 belum ada prasasti,baru ada abad ke-8 setelah yang di pindah tiba disana

Raja-Raja Wilayah Kerajaan Sriwijaya Pindah Ke Jawa
Di atas telah disebutkan bahwa Tumutan Tujuh (po pitu) adalah Pusat kerajaan pertama ialah Srijaya setelah kami penelitian lagi bahwa yang nama Ho Ling tidak jauh dari po pitu.
Yang disebut Ho ling adalah terletak di kaki Gunung Pandan,bukit-bukit kaki gunung ini banyak terdapat dataran tinggi yang luas.
Tumutan Tujuh ( po pitu )dengan gunung pandan dihubungkan oleh bukit yang panjang bagian dari bukit barisan,salah satu bukit itu di sebut bukit pal,karena tidak ada kayunya.perlu kita ketahui bahwa Tumutan Tujuuh dan gunung pandan tempat hidup habitat binatang gajah di sumatera selatan,binatang gajah di bukit barisan dalam hal mencari makan,akan menjelajahi wialyah yang luas tetapi terukur,penduduk pedalaman memahami apabila jamur yang tumbuh pada kotoran gajah mulai membusuk maka rombongan gajah tidak lama lagi akan dating ke tempat itu.
Apabila rombongan gajah ini selesai mencari makan di gunung pandan dan sekitarnya maka akan pindah ke wilayah Tumutan Tujuh dan sebaliknya kepindahan gajah kedua tempat tersebut melalui bukit pal.pada saat rombongan gajah melalui bukit pal tampak jelas oleh penduduk desa ulu Danau,sehingga menjadai tontonan.Saya tulis soal gajah ini berhubungan dengan beberapa p rasasti yang di tulis oleh raj-raja wilayah yang pindah ke jawa tengah,tetapi ada di Sumatera Selatan.
Setelah raja-raja wilayah atau raja-raja kecil pindah ke jawa tengah,di tempat yang baru mereka mengangkat rajan wilayah bagian dari Sriwijaya.Dalam rangka pengangkatan raja mereka mengeluarkan Prasasti.Prasasti tersebut adalah sebagai berikut:
a.Prasasti Tuk Mas
Prasasti Tuk Mas terdapat di desa Lebak di lereng gunung merabu dekat magelang.Prasasti tersebut dengan huruf Pallawa bahasanya bahasa sansekerta,tahunnya tidak jelas,seorang ahli sejarah menyebutkan pertengahan abad ke VIII.

Isi prasasti pujian kepada mata air yang keluar dari gunung menjadi sebuah sungai bagaikan sungai gangga di atas tulisan prasasti tersebut di pahatkan gambar leksana dan alat-alat upacara berupa,cakra,sanka,trisula,kundi,kapak,gunting,dolmas,stap dan empat bunga fatma pada benda-benda tersebut jelas sembahan penganut agama siwa.
b,prasasti canggal
Prasasti Canggal berasal dari halaman di atas gunung wukir di kecamatan salam,magelang.prasasti ini keluarkan dalam rangka pengangkatan Sanjaya sebagai Raja di medang.isi prasasti ini memuji bangunan suci di tepi sungai suci yang letaknya di hutan kunjarakunja ( hutan banyak gajah ) dan sanjaya adalah keturunan Raja Sanna di Po pitu,dan prasasti tersebut membayar sima.

Dua prasasti diatas telah menulis batu sebagai berikut:
Prasasti pertama,telah menuliskan pujian kepada suatu mata air yang keluar dari gunung menjadi sebuah sungai dengan mengeluarkan airnya yang dingin melalui pasir dan batu bagaikan sungai gangga pada buku prasasti terebut di pahatkan berupa bermacam-macam sakana,calah cakra,samba,trisula,kundi,kapak,guntingkudi,dolikmes,staf dan empat padma.
Prasasti kedua, prasasti ini telah menuliskan bahwa Sanjaya memuja sebuah lingga dikeliling sungai Suci,bangunan suci itu terletak diwilayah kunjarakunja,keturunan raja Sanna yang terletak di Popitu.
Kesimpulnya adalah bahwa prasasti pertama memuja sungai suci,seperti sungai gangga,prasasti kedua memuja lenga dan lengga ini lengga Suci yang terletak di tepi sungai suci,dimana sungai suci itu diwilayah Kunjarakunja,sedangkan prasasti itu dikeluarkan pada tahun 654 Saka atau 6 oktober 732 masehi,dalam rangka pengangkatan Sanjaya Raja Pertama di Medang ( jawa tengah ).karena prasasti tersebut telah menyebutkan bahwa sanjaya memuja sungai suci,lengga suci itu terletak di hutan Kunjarakunja
( hutan yang banyak gajah ) maka telah dapat di simpulkan bahwa raja sanjaya yang di lantik di medang tahun 732 M tersebut adalah Raja wilayah kerajaan Sriwijaya yang pindah ke jawa tengah.

Parasasti Kelurak
Dalam rangka mambangun candi-candi di jawa Raja Sriwijaya pada salah satu candi mengeluarkan Prasasti namanya Prasasti kelurak 26 September 782 M disana tertulis Raja Sriwijaya sang permata wangsa salendra sebagai Sriwirawairiwarawimardana yang berarti pembunuh musuh-musuh yang gagah perwira.

Prasasti Natalanta (di India)
Parasasti ini dibuat Raja Balaputradewa dituliskan Saidendramasnsdilaka Sriwirawairimarlana atau keluarga salendra pembunuh musuh-musuh tiada bersisa

Parasasti Ligor
Raja Sriwijaya Balaputradewa sepulanh di India mampir di Malaka beliau menulis pada prasasti yang lebih dulu ditanam disana bahwa Raja Sriwijaya adalah menuliskan nama Raja Wisnu dengan gelar Sarwarmodawimathama.
Dengan tiga prasasti sudah cukup bahwa raja-raja Sriwijaya Wangsa Salendra.

Istilah mataram dan rakai mataram
pada awal abad VII Wangsa Salendra telah menyebar di Pantai Timur Sumatera,di Riau darat dan Laut,Jambi,Bangka,Belitung sampai ke Lampung Selatan,dan Semenanjung Malaka.
Waktu Raja Wilayah pindah kesuatu tempat,mereka mendarat,tempat tersebut belum ada namanya,mereka namakan Tanjung Malake mengambil nama Desa Suci di Bhumisimbhara,nama itu semenanjung malakasekarang Malaysia,mereka tanam prasasti namanya prasasti Ligor.
Setelah raja wilaaaayah sebagian besar telah menempati tempat masing-masing,pusat pemerintahan Sriwijaya di Palembang Pindah Agama Budha,( tentang pindah agama tidak kami bicarakan disini ) sementara khusus raja wilayah,di jawa tengah tetap agama hindu / siwa.
Pada akhir abad ke delapan Raja Sriwijaya pergi ke jawa untuk membangun Biara-biara Budha.Sementara raja-raja wilayah yang tetap menganut agama Hindu/siwa membangun Candi Siwa,maka di jawa tengah dua macam Bangunan Candi,Budha dan Siwa.
Pada waktu Raja wilayah di Jawa Tengah sedang di jabad oleh Raja Generasi Ke IV,ialah Patapan Pu Lardan Raja Sriwijaya pada waktu itu ialah Samaratungga antara kedua Raja itu timbul perjanjian namanya Perjanjian Mataram.
Perjanjian itu dituangkan pada Prasasti,untuk Samaratungga Prasasti Karangt Tengah dan untuk Patapan Pu palar dituangkan dalam Prasasti Kayumwongon ± tahun 824 M Kata Mataram bukan Nama wilayah kerajaan.

Wangsa Isana Dan Wangsa Rajasa Di Jawa Timur

Pada tahun 928 masehi atas Perintah Maharaja Pemerintahan Keraqjaan di jawa Tengah ditutup dipindahkan ke Jawa Timur;
Untuk memindahkan Kerajaan di Jawa Timur di tunjuk Raja Baru ialah Pu Sinduk,ditulis pada Prasasti Sangsuran tahun 850 Saka atau 2 nagustus 928 M
Oleh Pusinduk setelah Menjadi Raja di Jawa Timur nama Wangsa Salindra diganti dengan nama wangsa Isana,Nama kerajaan tetap tidak ada karena sama dengan di Jawa tengah ialah Raja wialyah atau Raja bawahan.
Penggantian nama ini diketahui setelah Raja Airlangga mengeluarkan Prasasti Pucangan tahun 963 Saka ( 1041 M ).
Pada tahun 1222 M Dinasti Isana habis setelah tujuh kali berganti Raja dan terkhir Raja Sri Kertajaya Jaya Wardana.
Setelah habis Dinasti Isana maka timbul Dinasti baru di pimpin oleh Ken Arok,dinasti ini namanya Dinasti Rajasa ,Dinasti Rajasa lama berkuasa pada tahun 1222 M s/d 1519 M di dalam Dinasti ini ada nama kerajaan ialah Majapahit.
Di sumatera tiga kali ganti Nama Kerajaan dan di Jawa tiga kali Nama Wangsa.

BANGUNAN SUCI PUSAT LELUHUR WANGSA SAILENDRA
Untuk memperjelas temuan hasil penelitain kami menganai bangunan suci sebagai pusat leluhur wangsa Sailendra yang terletak di daerah disebelah Barat Desa Tanah Pilih Kecamatan Ulu Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan,sekali gus untuk mempertsgas tujuan dan fungsi Bangunan Suci tersebut,berikut akan kami uraikan satu persatu,yaitu:
1.BHUMISAMBHARA
Bangunan bhumisambhara yang sangat besar dan tinggi ini sangat mengagumkan.fungsinya,oleh wangsa Sailendra yang telah pindah,apabila ada upacara kerajaan yang berupa persmian bangunan mengeluarkan prasastin maka harus membayar Sima, berupa tanah atau benda pusaka, dengan niat untuk dipersembahkan kepada Bharata (Dewa) di Bhumisambhara, bangunannya kelilingnya ± 5.000 M dan tinggi ± 250 M dan terdiri dari bangunan batu, ada yang halus dan ada sedikit kasar, masih ditutupi tanah dan hutan lebat, rakyat setempat tak tahu fungsi bukit ini, disebutnya bukit sunu, karena banyak kayu yang mati pada musim kemarau, bangunan ini baru sesuai sebagai peninggalan wangsa Sailendra, dengan kerajaan Sriwijaya yang tersohor karena lama dan luas kekuasaannya.

2. LINGGA SUCI
Bangunan ini berfungsi apabila ada upacara kerajaan wangsa Sailendra dimana saja, mengenai pengangkatan seorang Raja atau pejabat kerajaan, maka mereka diharuskan membayar Sima,dengan niat dipersembahkan kepada Bhatara (Dewa) di Lingga Suci, tempat asal leluhur mereka. Bangunan ini kelilingnya ± 3.000 M tinggi ± 150 M dipisahkan oleh sungai suci dengan bangunan Bhumisambhara tersebut diatas.

3. DESA TANJUNG MELAKE atau DESA LELUHUR (Kamulan)
Desa Kamulan (Tanjung Melake) berfungsi, apabila ada upacara kerajaan mengenai peresmian perluasan wilayah atau peresmian wilayah kerajaan atau pensucian daerah pemukiman penduduk kerajaan wangsa Sailendra, maka dalam upacara kerajaan mengeluarkan prasasti juga akan membayar Sima, yang dipersembahkan kepada Bhatara (Dewa) yang ada di Desa Tanjung Melake atau desa Kamulan.
4. SUNGAI SUCI
Sungai Suci ialah Sungai Luas, dimana kesuciannya masih terjaga sampai sekarang. Hal ini tercermin dari masyarakat di hulu sungai yang tidak boleh (dilarang) menegotori sungai tersebut, kalaupun dilanggar maka akan mendapat ganjaran langsung sebagai kutukan ghaib, baik diterima sendiri secara pribadi dan keluarga ataupun satu desa secara keseluruhan.
Sungai ini mengalir dari Ulu Danau bermuara di Pantai barat Sumatra, tepatnya di Tanjung Iman, kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Hampir keseluruhan prasasti di Jawa yang kami pelajari berhubungan dengan pusat leluhur wangsa Sailendra.
Setelah pindah ke Jawa, Wangsa Sailendra menyusun kerajaan. Dalam upacara pelantikan Raja Pertama, mereka mengeluarka prasasti Canggal dan membayar Sima untuk dipersembahkan kepada Bhatara (dewa) di Lingga Suci. Karena Sanjaya adalah Raja pertama Wangsa Sailendra yang berkuasa di Jawa, berarti bahwa kekuasaan ayah dan kakeknya masih di Sumatra Selatan.
Setiap upacara pelantikan Raja atau pejabat kerajaan dengan mengelurkan prasasti dan membayar Sima, maka Sima akan dipersembahkan kepada Lingga Suci, tetapi dalam hal ini nama Lingga Suci memiliki banyak nama dan istilah yang diganti-ganti.misalnya dapat kita lihat pada prasasti ligor di semenanjung malaka,Lingga Suci bernama trimaya centya pada Prasasti dinoyo 760 Masehi di Malang Jawa Timur,Lingga Suci di sebut Maharasi Agastya;sementara pada Prasasti klurah di Jawa tengah Istilah Lingga Suci disebut dengan kombhayuni.

Kemudian setelah 2 abad ( 200 tahun ) lebih dari dikeluarkannya Prasasti canggal tahun 732 M sampai dengan prasasti Anjung Ladang sekitar tahun 859 M yang dikeluarkan oleh Pu sindok setelah di Jawa timur,tetapi dalam hal ini masih menyebutkan membayar sima ditujukan kepada
Bhatara di walandit (maksudnya kompleks suci leluhur di Sumatera Selatan).walaupun mereka telah pindah ke Jawa timur dan berganti nama wangsa dari sailendra (sewaktu di Jawa Tengah ) menjdi wangsa Isana
( setelah di Jawa Timur),tetapi mereka tetap tunduk kepada Bhatara ( dewa ) di daerah leluhur
Walaupun nama tempat leluhur yang di sebutkan dalam prasasti yang dikeluarkan namanya berubah-rubah,tetapi maksud dan niatnya sama.dimana setiap kesempatan mendirkan bangunan baru,tempat Raja atau pengangkatan pejabat kerajaan atau pensiunan pemikiman,mengeluarkan Prasasti selalu membayar sima,untuk menghormati leluhur.Sima dipersembahkan kepada Bhatara ( Dewa ) di bhumisambhara,tetapi dengan nama lain yang sama maksudnya.nama-nama tersebut bias berupa bhatara di pastika,syang hyang dharma,bangunan suci di pastika,dharma,mastopa,Musukkhyarasta,bangunan suci di lemwung,dan lain-lain.
Apabila peresmian perluasan wilayah kerajaan,atau pencucian kampong mengeluakan Prasasti,maka sima ditunjukan kepada Bhatara
( dewa) di desa tanjung melake,desa ini adalah desa suci kesatuan leluhur sebagai cikal bakal atau mulan atau bibit wangsa sailendra,letaknya di halaman
( pekarangan ) bhimisambhara.Di desa ini ada penyeberangan yang menghubungkan bhumisambhara dengan Lingga Suci melalui Sungai Suci.

PENUTUP
Pada abad pertama kerajaan Srijaya lama Pemerintahan lebih kurang dua abad,setelah itu diganti oleh Kerajaan Sribuana,pemerintahannya selama tiga abad diteruskan oleh kerajaan Sriwijaya,saetelah dua abad pemerintahan yang berpusat dibukit barisan,pusat pemerintahannya di pindahkan ke Palembang,seluruh bangunan peninggalan ketiga kerajaan ditutupi dengan tanah berarti kerajaan di Bukit Barisan telah berjalan tujuh abad.
Berdasarkan hasil kesepakatan Maha Raja dengan Raja-raja wilayah setelah pusat pemerintahan ditutup di Bukit Barisan,Raja-raja Wilayah akan menyebar,dapat kita buktikan Prasasti Karang Birahi di Jambi,Prasasti Kota Kapur di Bangka,Prasasti Palaspasunah di Lampung Selatan,Prasasti Dinoyo dekat Malang,dan Prasasti Legor di Malaka ( Malaysia ).
Prasasti kelurak di Jawa Tengah,Prasasti LEgor di Malaka,dan Prasasti Nalada di India menyatakan Sriwijaya ada Permata wangsa Salendra,berarti kerajaan yang yang ada di Bukit Barisan selama 7 abad adalah Wangsa Sailendra.
Tulisan sya ini saya beri judul Dinasti wangsa Sailendra dan Kerajaan Sriwijaya,Menelusuri jejak,Menguak Sejarah,telah terjawab.

“batu besak terbenam,batu kecik mengapung tujuh ganti sembilan gilir”
“sungai musi hanyut kehulu”
“wabilataufik walhidaya wassalam”mualaikum Warahmatullah wabarakatuh”

Tertanda

( muslihun )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar